19 Aralık 2017 Salı

A3 Planlama Sistemi


   Daha önceki yazılarımda sizlerle paylaştığım "Toyota Tarzı Yalın Liderlik ilkeleri"ni uygulamada en temel araç A3 Planlama'dır. Yalın üretim sisteminin kurulum aşaması ve uygulanması esnasında karşılaşabileceğimiz pek çok problemi çözüme kavuştururken kullanabileceğimiz A3 Planlama yöntemiyle kusursuza yakın(çünkü Yalın Üretim sisteminde her zaman bir kusur mutlaka aranır, hatta işlerin yolunda gitmesi bile bir kusur olarak adlandırılabilir)  bir Yalın Üretim Sistemi kurabiliriz.
A3 Planlama sistemi Toyota'da etkin biçimde kullanılmaktadır.

   A3 raporları pek çok profesyonel için basit bir iletişim ya da problem çözme aracı olarak görür. Ama A3 Raporları bundan daha fazlasıdır. A3 planlama süreci ilerleyen yazılarımda detaylı olarak açıklayacağım "Gemba"da yani işin gerçekleştiği yerde hazırlanır, işlerin ilerleyişine göre işi yapanların da katkısıyla evrilerek mükemmele yaklaşır.A3 Planlama Nedir?


   A3 Planlama'nın A3'ü esasen bir kağıt boyutudur :) A3 ölçüsü 11×17 inç veya 297 x 420 mm'dir. 1960’lı yıllarda "Kalite Çemberi" problem çözme formatı olarak kullanılmaya başlanan A3 planlama, Toyota Üretim Sistemin’de problem çözme, öneriler geliştirme, planlar ve durum gözden geçirmeleri için standart bir format olarak kullanılmaktadır. Burada aslen önemli olan format değil, onun arkasındaki süreç ve düşünce yöntemidir.


A3 Rapor Formatı Nedir?A3 Raporu Örneği
A3 Raporu formatı Örneği
   A3 Raporları büyük veya küçük, bütün planları veya raporları bir sayfa üzerinde gösterir. Bir A3 Raporu, sol üstten başlanarak sağ alta doğru hazırlanır ve herkesin anlayabileceği görsel, kısa ve öz bir durum anlatır. A3 Raporu içinde PUKÖ olarak kısaltabileceğimiz "Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al" süreci yer alır. Olayların ardındaki gerçek problemler, kök nedenler ve alınacak karşı önlemler arasındaki bağlantıyı netleştirir, toplu öğrenmenin bir aracı olarak kullanılır. Böylece gerçekçi kararlar alınmasını mümkün kılar.


A3 Planlama ve düşünce şekli fiili gözlem, düşünme, araştırma, analiz ve problem çözümlerine dayanır.

A3 düşünce sisteminde geri bildirimler önemlidir. Yapılan iş sürecinde katkısı bulunan her bireyin yapacağı geri bildirim ve öneriler A3 raporlarında değerlendirilir.

A3 düşünce sistemi PUKÖ(Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) çevriminde çalışır. Özellikle Toyota'da PUKÖ bir yaşam biçimi halini almıştır.

A3 Düşünce Sisteminin Adımları

A3 Düşünce ve Planlama sisteminin 7 adımı vardır.
A3 Düşünce ve Planlama sisteminin 7 adımı vardır.


A3 düşünce sisteminin aşağıda görebileceğiniz gibi 7 adımı vardır:

1) Mantıksal düşünme süreci
2) Bilginin yorum ve yargı olmadan tarafsız olarak sunumu
3) Sadece kritik ve önemli olan bilgilerin görselleştirilmesi
4) Elde edilen sonuç ve süreçlerin kullanılması
5) Enerji ve emeğin strateji ve hedefler doğrultusunda kullanılması
6) Şirket genelinde tutarlılık
7) Problem çözme için sistemli bir yaklaşım sunmak


Hiç yorum yok: